Danskvalitet.se
 

Huvudmeny
 
Nyheter

Bugg

Bugg är en svensk pardans som dansas till musik i fyrafjärdedelstakt i vanligtvis snabbt tempo, 120-180 BPM. Dansen har inga fasta variationer utan är en helt improviserad dans där föraren för följaren i olika snurrar och turer.

Bugg och foxtrot är de vanligaste sällskapsdanserna i Sverige. Som pardans skiljer sig bugg från många andra danser eftersom de dansande inte håller om varandra, som i till exempel foxtrot och vals. Istället håller de varandra i en eller bägge händerna större delen av tiden och byter grepp ofta. Bugg dansades länge mest till dansbandsmusik, men numera buggar man även till annan populärmusik.

 

Ursrprung

Namnet kommer från jitterbug, som i sin tur är ett samlingsnamn för en mängd olika swingdanser så som lindy hop, east coast swing och west coast swing.

Lindy hop dansas till swing (~80 - 300 BPM). Lindy hop, med basen 8 taktslag (även 6, 10, 12 ...), har influerat andra danser såsom boogie woogie (6 takt) och 1950-talets rockmusik, som i sin tur skapat grunden för bugg. Det går även att se vissa likheter med Bal-swing Balboa.

Det råder delade meningar när dansen bugg kom. I nuvarande form är bugg från 1960-talet enligt en uppgift och från år 1980 enligt en källa. Innan bugg kom var rock'n'roll den swingdans som dansades mest. 1960-tals rock'n'roll liknar i stora stycken bugg.

Till skillnad från de danser som den härstammar ur har buggen sitt grundsteg på 4 taktslag. Genom åren har vissa typiska stilar som exempelvis "linjebugg" (90-talet) och "åhej" (2000-talets första decennium) utvecklats baserat på buggens grundregler och karaktär. Buggen fortsätter att förändras.

 

Bugg grundsteg

Som grundregel ska följaren trampa med höger fot på taktslag 1 och 3 och med vänster fot på taktslag 2 och 4; ökat tempo kan tillåtas några steg under till exempel spinn.
Föraren däremot har inga bundna steg, men takten/pulsen i kroppen ska vara riktad neråt golvet på taktslagen (till skillnad från i dansen jive).

 

Bugg som tävlingsdans

Bugg är på tävling en icke koreograferad, förd dans, där akrobatik inte är tillåtet.

 

Bedömningskritrerier

Viktiga bedömningskriterier är att båda dansarna har ett kontinuerligt sväng i kroppen, samt tydliga dansanta inbromsningar och musikanpassning är också mycket viktigt